HOME

 

 

COMMUNICATE Series - 1st time in Azerbaijan's EFL - TEFL History

        

 

 

 

"Communicate" adlanan nəşrə təqdim olunan bu kitab ingilis dili müəllimi Ramin Nojavan Asghari tərəfindən tərtib edilərək ingilis dilinin tez bir zamanda sürətli və yüksək səviyyədə öyrənilməsi üçün əvəzedilməz tədris vəsaitidir.

Kitab ümumi ingilis dilinin 6 səviyyəsini əhatə edərək əsasən danışıq dilinin öyrənilməsi üçün həm tələbələr həm də dil tədris edən müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Raminem müəllim Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisi zamanı əldə etdiyi təcrübəsinə əsaslanaraq tələbələrin dil öyrənərkən çətinlik çəkdikləri nüansları bu kitabı qələmə alarkən nəzərə almışdır.

Dinləmə və oxu materialları ilə zəngin kitab tələbələr üçün ən münasib köməkçi vəsait olmaqla bərabər grammatik biliklərini də təkmilləşdirmək üçün məlumatlar və çalışmalarla zəngindir.

Ümidvaramki, bu qiymətli tədris vəsaiti - 6 cildlik kitab dəsti ingilis dilini öyrənən və tədris edən hər bir şəxsin stolüstü kitabına çevriləcəkdir.

Raminem müəllim bir pedaqoq kimi ingilis dilinin təliminə bu kitabla öz böyük töhfəsini verə bildiyinə görə qürur duyur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact