HOME

 

 

ingilis dili muallimi nece sechmeli !!

        

 

 

Criteria to Evaluate English Language Teachers / İngilis Dil Müəllimlərini qiymətləndirmək üçün meyar

 

 

FIVE Star - VIP / BEŞ Ulduz - VIP

RAMINEM Teacher = 5 Star VIP teacher  *****

Is a native speaker of English / İngilis dilinin daşıyıcısıdır

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 20 years / 20-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has taught English in some other foreign countries / bir qədər başqa xarici ölkələrdə İngilis dilini öyrətmişdir

has gained wide respect from students and parents in the city he/she teaches / onun dərs dediyi şəhərdə tələbələrdən və valideynlərdən geniş hörməti (münasibəti) əldə etmişdir

is able to teach a variety of Courses, not simply just Grammar, Vocabulary and General English / o çoxlu müxtəlif kurslari öyrədə bilər

 

 

 

FIVE Star / BEŞ Ulduz

Is a native speaker of English / İngilis dilinin daşıyıcısıdır

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 10 years / 10-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has taught English in some other foreign countries / bir qədər başqa xarici ölkələrdə İngilis dilini öyrətmişdir

 

 

 

FOUR Star / dörd Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 10 years / 10-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

 

 

THREE Star / üç Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 5 years / 5-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

 

 

TWO Star / iki Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in other fields than Teaching English / Təlim İngilis dilindən (İngilislərdən) başqa sahələrdə universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 3 years / 3-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

 

 

ONE Star / bir Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

Has a university degree in other fields than Teaching English / Təlim İngilis dilindən (İngilislərdən) başqa sahələrdə universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 2 years / 2-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

 

 

 

 

contact